Viser arkivet for stikkord uio

Ullent om Ullandhaug

Forfatter Tore Renberg har rett når han på sine vandringer i Stavanger sentrum etterlyser spor av UiS. Universitetet holder som kjent i hovedsak til på Ullandhaug, og det har av samlokaliseringsgrunner også lokaler i Bjergsted. I en ideell verden burde UiS ha ligget så sentralt som mulig, gjerne i Stavanger sykehus’ praktfulle lokaler som nå bebos av fylkeskommunen.

Grunnen til at lokaliseringsdebatten – i den grad vi kan kalle det en debatt – kommer opp igjen, er den åpenbare mangelen på studentmiljø i Stavanger. I Trondheim og Bergen er studentene i langt større grad en del av byens puls gjennom arrangementer som Uka og sentralt plasserte fakulteter og samlingsplasser. Bergen er på mange måter oppfyllelsen av drømmen om det sentralt beliggende universitetet – en drøm Oslo måtte gi opp da plassbehovet flyttet mesteparten av UiO til Blindern. Bergensernes universitet har vokst ut fra Naturhistorisk museum og spredt seg utover Nygårdshøyden, selv om den opprinnelige planen var å lage et vestlandsk Blindern sør i byen. Fordelen er den sentrale og attraktive plasseringen midt i byen, ulempen er at hele kvartaler av bergensernes fineste villaer er bygd om til kontorer.

Stavangers umodenhet som studentby henger sammen med at UiS er et pur ungt universitet som det vil ta tiår å modne. Den langsiktige strategien bygger på framsynte politikere og høyskolefolk som for 50 år siden pekte ut det store området på Ullandhaug som et framtidig universitetsområde. Etter vår mening er det en vakker, men ullen drøm. Det er også en avsporing å bruke krefter på andre lokaliteter enn dem Statsbygg allerede har reist på universitetsområdet. En flytting av universitetsfunksjoner til Våland løser ikke de strukturelle årsakene til at Stavanger har mye å gå på som studentby. Vi har ekstreme boligpriser som også skremmer studenter fra å leie her, og vi har et statlig opplegg for bygging av studentboliger som ikke inviterer med seg markedet. Infrastrukturen er langt fra god nok, og selv om mye har skjedd på UiS de siste årene er det større faglig bredde ved de etablerte universitetene.

På samme måte som det er gode eksempler på sentrumsnære universiteter av typen UiB og Karls universitet i Praha, finnes det utmerkede universiteter med campus godt utenfor bykjernene. Det er campustankegangen som er UiS’ ledestjerne, og følges den lenge og samvittighetsfullt nok, er vi sikre på at Stavanger også kan kalle seg en studentby. Det som trengs er intens utbygging av studentboliger i nærheten av UiS. Det trengs bedre infrastruktur og enda flere funksjoner på campus. Slik kan universitetet modnes og bygges videre.