Viser arkivet for stikkord tvillingbyer

I gaukenes tidsalder

Lille Sandnes er blitt store Sandnes, og siddiser og annet folk har brukt en del tid på å venne seg til tanken. At Sandnes passerte Tromsø og ble Norges sjuende største by, kan kanskje være introduksjonen til en annerledes debatt? Storbystatusen bør sette tankene om kommunesammenslåing i et annet lys. Hvilken type by ville et sammenslått Stavanger og Sandnes blitt? Og hvordan kan byene utvikle seg hver for seg, som de amerikanske tvillingbyene Saint Paul og Minneapolis?

Sandnes’ vekst er i seg selv et stadig tyngre argument mot sammenslåing med Stavanger. Det finnes få – om noen eksempler – på at den fjerde største og den sjuende største byen i et land slår seg sammen for ikke å oppnå noe mer enn å bli den tredje største byen. Tjenestetilbudet er ett av argumentene for å slå sammen kommuner. Det vil nok være fornuftig å slå sammen nabokommunene Granvin (920 innbyggere) og Ulvik (1105 innbyggere), som begge er så små at det blir vanskelig å opprettholde sentrale funksjoner på egen hånd. Der er selvsagt ikke Sandnes; det som finnes av samarbeid med Stavanger dreier seg blant annet om energi, brannvesenet – og nå også boligbyggelag.

Et Sandanger eller Stavnes kan bli en utflytende, bilbasert by av amerikansk type. Det spesielle med Nord-Jæren er ikke at det er to store byer tett i tett, men at området mellom byene er tyngst i næringsliv og arbeidsplasser. Egentlig er det feil å snakke om tvillingbyene på Nord-Jæren – trillingbyene må være det rette begrepet. Forus og Lura er området som virker som en magnet på jobber, penger og handel, og som står for det egentlige tyngdepunktet i regionen. Hva skjer for eksempel med sentrumsområdene hvis kommunegrensene viskes ut? Blir Forus det egentlige bysenteret i storkommunen? Hva skjer med de fra før av sårbare bysentrene nord og sør i den tenkte storkommunen? Det foreligger store planer for Forus allerede, der det legges opp til 15.000 nye boliger og 63.000 nye arbeidsplasser – i tillegg til de 37.500 som jobber der ute i dag. Faren er åpenbart at de tradisjonelle, europeiske bysentrene i Sandnes og Stavanger svinner hen. Begge byene er bygd opp rundt en våg, havner og sentrale funksjoner som rådhus og handel. Det er neppe dristig å spå at de to tradisjonelle byene kan ende opp som forsteder for Forus.

Når debatten om kommunesammenslåing blusser opp igjen – og det er det sannsynlig at den gjør med den nye regjeringen – må skjebnen til de gamle bysentrene opp på dagsorden. Argumentet for storkommune om at Stavanger og Sandnes allerede er sammenvokst, er ikke nødvendigvis det beste. Flere av Københavns naboer er sammenvokst med hovedstaden, som bare har cirka 550.000 innbyggere, mens storbyområdet bebos av 2 millioner. Det er ikke nødvendigvis grensene som må justeres, men formene for samarbeid og organisering?