Viser arkivet for stikkord skoler

Kommunalt kuttkrøll

Etter flere uker med elevstreiker, FAU-er som nedlegger sine verv og krisemøter med skolepolitikerne, kom omsider oppklaringen rundt skolenes budsjettkutt. Kuttet politikerne trodde var på 12,6 millioner kroner økte plutselig med 20,5 millioner – uten at verken politikerne, rektorene, foreldrene eller så mange andre skjønte noen ting. Kostnadsreduksjonene som skulle være på merkbare, men forsvarlige 350.000 kroner per skole, vokste for enkelte skoler til millionbeløp. Kaoset ble komplett på et åpent møte på Nylund skole, da politikerne oppdaget at deres egne tall ikke stemte med kuttene skolene sto overfor.
I kommunalutvalget i går la rådmann Inger Østensjø seg flat og beklaget sterkt. Det viser seg at de 20,5 millioner kronene har vært omdisponeringer administrasjonen har gjort innenfor budsjettet. Noen av omdisponeringene skyldes flere seniorlærere som har færre undervisningstimer, som igjen koster flere penger. Rådmannens beklagelse er selvsagt på sin plass og er allerede blitt godtatt av politikerne, men kutthistorien som har rullet og gått i hele vår må få flere etterspill enn en beklagelse.
For enhver politiker er det å fronte kostnadskutt en tung plikt, men det er en del av demokratiet at noen må ta de tunge prioriteringene på vegne av fellesskapet. Flere av dem er selv foreldre, og vet så inderlig vel hva det betyr for en skole å si nei til leirskole, øke elevtall i klassene eller å si opp lærere. Å bygge opp en argumentasjon for kostnadskutt på 12,6 millioner kroner er så sin sak, men når politikerne plutselig ser at regnestykket overhodet ikke stemmer, blir situasjonen uutholdelig. Det må være selvsagt at politikere som sendes «ut i krigen» for å forsvare kommunale kostnadskutt, får med seg de korrekte tallene. Alt annet er nedbrytende på velgernes tillit til de folkevalgte, og ikke minst de folkevalgtes tillit til administrasjonen.
Vi regner med at det snus en del steiner for å finne ut hvordan informasjonen rundt omdisponeringer på 20,5 millioner har unngått å bli sendt til skolepolitikerne. Det kreves ikke mye politisk innsikt for å forstå at omdisponeringer på over 20 millioner kroner ikke er noe en utfører med et administrativt pennestrøk. Så store rokeringer må utredes og presenteres skikkelig for politikerne, som uansett er beslutningstakere.
Vi har ingen grunn til å tro at administrasjonen i Stavanger kommune med overlegg har satt seg over politikerne – i minst 99 av 100 tilfeller gjør de en utmerket jobb. Likevel er informasjonssvikten så omfattende og alvorlig at rådmann Østensjø i tillegg til å beklage, bør iverksette gjennomgang av alle relevante rutiner for når politikere skal varsles og hva de skal varsles om.