Viser arkivet for stikkord naving

Tøff tone mot "naving"

Skriverier om ungdommer som bevisst bruker Nav til å finansiere et friår, har startet en debatt om hvem som er verdige offentlig hjelp. Debatten om arbeidsledighetstrygd, sosialstøtte og uføretrygd er helt nødvendig, og det er en selvfølge at misbruk må slås hardt ned på. Debatten blir derimot overforenklet når Høyre-leder Erna Solberg truer med sosialhjelp til 70 kroner dagen for dem som sier nei til et jobbtilbud. Høyre-lederen har muligens behov for å finne fram Jern-Erna etter å ha vært vel myk noen år, men problemet med «naving» og for mange som stiller seg utenfor arbeidslivet, løses ikke med pisk alene.

I dagens RA beskriver Nav-direktør Truls Nordahl den tøffe virkeligheten mange unge møter i oljefylket Rogaland. I et samfunn med skyhøye boligpriser og store krav til spesialisering og utdannelse, er det stadig flere unge som faller så til de grader utenfor at de blir uføre. Unge uføre i alderen 18–29 år utgjør 4,3 prosent av alle uføre i fylket – hvilket er høyere enn landsgjennomsnittet på 3,0 prosent. Det bekymringsverdige er stigningen i antallet unge uføre. 60 prosent av de unge uføre her i fylket har en psykiatrisk diagnose – et tall som også er over landsgjennomsnittet.
Fra Nav-hold karakteriseres blandingen av rus og psykiatri som baksiden av medaljen i et ellers så vellykket og oljeblankt samfunn. Bildet som beskrives er en ung mann som dropper ut etter ungdomsskolen, har snudd døgnet, begynner med rus – og blir sendt ned til Nav av foreldrene når de har fått nok etter syv-åtte år. Uten jobberfaring og skolegang er disse ungdommene utestengt fra det meste.

Å true med 70 kroner dagen er lite treffsikkert. Erna Solberg får gjerne skremt enkelte systemsnyltere tidligere opp om morgenen, men hun gjør neppe situasjonen bedre for den store gruppen unge som omtales i dagens RA. Heldigvis er Nav Rogaland på sporet allerede – før Jern-Erna kom med sitt utspill. Nav vil nå samarbeide tettere med skoler, helsetjeneste, leger og foreldre for å gjøre forsøk på å finne løsninger.

Den politiske energien må først og fremst settes inn slik at store grupper får hjelp. Vi vet at antallet som dropper ut av videregående skole i Rogaland fremdeles er høyt, selv om politikerne har tatt tak i problemet. Å få ungdommer gjennom skolesystemet er det viktigste grepet som kan tas mot utestengelse fra yrkeslivet. Et annet grep som må vurderes er hvordan næringslivet kan oppmuntres til å ta inn personer som står utenfor arbeidsmarkedet – enten de er uføre eller går på sosialstønad. Norsk og særlig rogalandsk arbeidsliv er spesialisert, men mange bedrifter kan oppmuntres til å engasjere arbeidskraft som ikke nødvendigvis kan yte maksimalt.