Viser arkivet for stikkord madlaveien

Dårlig kameratskap

Det er ikke nødvendigvis slik at gode ideer trenger en prøveordning for å vise at de ikke tåler dagens lys. Relevante sammenligninger og uttalelser fra fagfolk er som regel nok til å legge den i utgangspunktet gode ideen nederst i skuffen.

Kameratkjøring på Madlaveien er en idé som i utgangspunktet er et velment forsøk på å få trafikken til å gli bedre, men der erfaring fra andre steder viser at privatbiler i kollektivfeltet ikke er så smart. I seg selv er det utmerket at det blir kastet søkelys på den åpenbare sløsingen med private og offentlige ressurser det er å basere arbeidstransporter på matpakkebilister. Arealet som går med til kjøring og parkering for én og én person er alt annet enn god samfunnsøkonomi.

Av den grunn er det viktig å få flere arbeids- og skolereisende ut av personbilene og over til buss eller sykkel for å frigjøre kapasiteten på veiene slik at kollektiv- og næringstrafikk kommer lettere fram. Kameratkjøring med flere personer i én bil er vel og bra, men ikke på bekostning av kollektivtrafikken. Når kanskje 30 prosent av bilene skal kjøre i samme kollektivfelt som bussene, vil forsinkelsene fra sentrum til Madla ifølge Vegvesenet være på tre-fem minutter. Og når personbilene flyter bedre i kollektivfeltet er neste konsekvens at enda flere hopper over fra buss til bil. Etter vår mening er det i utgangspunktet gode forslaget mest av alt egnet til å undergrave den skjøre konstruksjonen kollektivtrafikk i Stavanger er. Det vi trenger minst av alt er tiltak som fører til flere biler i trafikken, mer kø og mer forurensning.

Ifølge Aftenbladet taler erfaringene fra Bergen og Trondheim kameratkjøringen midt imot. I Trondheim var det en prøveordning med kompiser i kollektivfelt fram til 2008, før forsøket bremset opp. I Bergen er E39 fra Flesland til Nesttun åpnet for samkjøring, uten at politiet er videre begeistret. Privatbiler i kollektivfeltene må skifte fil temmelig ofte, slik at det fort oppstår trafikkfarlige situasjoner. Her i Stavanger er politiet mer positivt innstilt fordi de mener at samkjøringen kan tette igjen trafikklekkasjer til boliggater.

Selv om bergenserne har samkjøring i kollektivfelt, fører den sterke satsingen deres på bybane til at de sentrale myndighetene ser på byen med langt blidere øyne enn på Stavanger. Mellom de syv fjell ble det tidligere i uken hanket inn hele 500 millioner kroner i statlige belønningsmidler – langt mer enn hva Stavanger kan drømme om. Pengene skal gå til å bedre forholdene for fotgjengere, syklende og kollektivreisende, og til å ferdigplanlegge Bybanens forlengelse til Flesland. Det er liten grunn til å tro at Stavanger får mer kollektivpenger fra staten ved å tilrettelegge for økt bilbruk.