Viser arkivet for stikkord kunnskapsminister

Overivrige skolepolitikere

Skolen har i tiår etter tiår vært arenaen der storsamfunnets behov for flinke hjerner krasjer med de myke verdiene. Ved siden av å få fram de dyktige elevene som skal bli leger, ingeniører og i det hele tatt bevege verden framover, skal skolen sørge for at alle som ikke fikser fagene så godt også har en framtid. De politiske vindene har gjort skolen værhaneaktig, lite forutsigbar og full av indre motsetninger. Blant skolens mange problemer er skolepolitikerne ett av de mest dominerende. Mens det i helsepolitikken er respekt for profesjoner og forskning, preges skolepolitikken av politikere som vet best. De vet faktisk såpass mye bedre at forskning om karakterer i skolen, uttalelser fra lærere, rektorer og andre fagfolk, glatt kan føyses vekk. Det er nesten påfallende at kunnskapsforakt nå begynner å bli en del av norsk skolepolitikk.

Det siste tilfellet er Oslos og Bergens ønske om å prøve ut karakterer for 12-åringer – med andre ord sjuendeklassinger. Fra 8. klasse på ungdomsskolen er det karakterer, men dette trinnet er som kjent rangerende for senere skolegang. Barneskolen er det ikke. Hvorfor de største byene skal ha denne prøveordningen? Det vet de knapt selv. Det evalueres systematisk i grunnskolen i dag, og hvilke grunner det er for å gi karakterer for sjuendetrinnet greier knapt skolebyrådene i de to byene å sette ord på selv. «Tilvenning til ungdomsskolen» er ett argument, «å se om elever blir mer stresset», er det neste argumentet fra en KrF-politiker i Bergen. Trolig er karakterkravene fra lokalpolitikerne et forsøk på å vise handlekraft.

Det paradoksale i tilfellet karakterer i barneskolen er at Høyre – det styrende partiet i Oslo og Bergen – egentlig ikke har denne saken så høyt på må gjøre-listen i det hele tatt. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må oppfattes som særdeles lunken til karakterer i barneskolen. Det gamle kravet om karakterer fra femteklasse har kunnskapsministeren allerede parkert, og om temaet som sådan sier han til VG: «Jeg er glad for at karakterer i barneskolen er avlyst.»

Røe Isaksen er en klok mann som heller vil prioritere lærerløftet og kunnskapsløftet. Dét gjør han helt rett i. Det gjøres mye bra i norsk skole, til tross for alle forsøkene på nedsnakking, men politikerne gjør skolen de største tjenestene ved å styre i det store. Detaljstyring på lokalpolitisk nivå som faktisk er i strid med kunnskapsministerens usedvanlig klare signaler, er noe av det verste skolen kan utsettes for.

Det mye omtalte finske skolesystemet er ikke direkte sammenlignbart med det norske, men én av suksessfaktorene i Finland er kontinuitet og arbeidsro. Politikere blir ikke nødvendigvis gode skolepolitikere fordi de har gått på skole selv, og eksperimenter for eksperimenteringens skyld får fort smitteeffekt. Det fornuftigste Høyres skolepolitikere kan gjøre er å lytte til sjefen sin.