Viser arkivet for stikkord krise

Krise? Hvilken krise?

Fram til sommeren var avisene preget av rekordprisene på boligmarkedet, hvor vanskelig det var for lærere og sykepleiere å kjøpe seg bolig i dyre Stavanger – og i det hele tatt var den offentlige debatten preget av «vekstens problemer». De eventuelle problemene må fortone seg som himmelske for grekere, spanjoler og andre som har vært utsatt for reell krise. Mens store deler av Europa og USA strever med å komme seg på fote – først etter finanskrisen og så statsgjeldskrisen – begynner vi nordmenn å krisemaksimere fordi det tar 34 og ikke 16 dager å omsette en bolig i Stavanger. En del av årsaken til oppbremsingen er kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp, som har sendt mange nykommere ut av boligmarkedet.

Det må snarere være en fordel at Stavanger slipper å ha landets dyreste boligmarked? Kan en mer moderat prisutvikling og økt politisk trykk på å bygge billigere, greie å snu flyttestrømmen fra Stavanger? Det er som kjent de utenlandske tilflytterne og fødsler som får folketallet til å stige fra år til år, mens den nasjonale fraflyttingen fra Stavanger bare har økt de siste årene. Byen har fått et omdømme som dyr og overtrafikkert, men med et boligprisnivå som er mer tilpasset folk flest kan Stavanger framstå som attraktiv for flere enn energibransjen.

Den klokeste analysen om «krisen» gir konstituert fylkesdirektør for NAV Rogaland, Anneline Teigen. «Vi må huske på at nedgang i vekst er ikke det samme som nedgang. Det betyr fortsatt vekst», uttalte direktøren til NRK Rogaland. Deler av næringslivet må selvsagt tilpasse seg svingningene, slik det gjøres på Forus når selskaper plutselig sitter på for store kontorlokaler. Slike realitetsordninger og tilpasninger må gjøres avhengig av lønnsomhet, ordrebøker og konjunkturer, men er ikke nødvendigvis det samme som krise. Mennesket er heldigvis såpass rasjonelt at det begynner å forbruke mindre og spare mer når det er trangere tider. Varehandelen har blant annet gått tregere i det siste, og enkelte steder kan det nok være snakk om overetablering, men heller ikke her sier statistikken «krise». Statistisk sentralbyrås tall fra juli 2012 til september 2013 viser 2,6 prosent vekst regnet i verdi. Det er ikke krise.

Siv Jensen har brukt kort tid på å lære å snakke finansministersk. Siv Jensen vet at det ikke-oljesmurte næringslivet ikke har en krise, men såkalte utfordringer. Markeder drives av psykologi og forventninger og er følsomt for signaler om opp- eller nedtur. Derfor gjør det inntrykk når IKM-sjef Ståle Kyllingstad snakker om permitteringer og er bekymret for verftsindustrien og kontrakter som går til Asia. Den største feilen som kan gjøres nå er å oppfatte en justering etter eventyrlige vekstår som krise. Det er aldri en fordel å ha et overopphetet boligmarked og overopphetet økonomi. Vi får tåle noen år med normaltemperatur i veksten også