Viser arkivet for stikkord kallevig

Bill.mrk.: Kultur til salgs

Opposisjonspartiene har lagt fram sine alternative Stavanger-budsjetter, og for å vri på noen berømte ord kan det slås fast at dersom Fremskrittspartiet ikke fantes, måtte noen oppfinne dem. Fordelen med Frp er at de er en nyttig kontrast til andre partiers manglende prioriteringer. Ulempen er at budsjettforutsetningene deres er slående urealistiske.

Tore B. Kallevigs lag satser hardt på eldre og unge, og det er en ærlig politisk sak. Behovet for barnehager, SFO, skoler, sykehjem og omsorg er som kjent i de aldersmessige ytterkantene. Vi som utgjør den store generasjonshopen i midten greier oss selv og betaler for eksempel vår eiendomsskatt med varierende glede. Det er ikke noe nytt at eiendomsskatten i Stavanger – som gir bykassen 162 millioner kroner i året – er en torn i ethvert Frp-øye. Partiet vil trappe ned skatten fram mot 2017, og har dekket inn inntektsbortfallet på kreative måter. Denne kommunale skatteinntekten er hakket under utbyttet fra Lyse i størrelse, og tilsvarer så å si det nødvendige nybygget på Madlamark skole. Når partiet også skal kutte Stavangers gjeld med 1,7 milliarder kroner, må det hentes inn store penger fra salg.

Én av Frps lokalpolitiske prestasjoner er å tvinge fram prioritering av vedlikehold – og å få kommunens mange eiendommer på dagsorden. For det kan av og til virke som en besettelse at kommunens eiendomsmasse skal vokse grenseløst, og det er heller ingen politisk bombe at Frp vil dekke inne eiendomsskatten ved å selge unna eiendom. Salg av kinoen er et kjent grep, blant annet fra Oslo. Å tjene 100 millioner kroner på kinosalg er trolig innenfor realismens grenser – langt verre er det med alt det andre Frp skal bli kvitt. Tou Scene, Kuppelhallen, Norges Bank-bygningen, Utenriksterminalen og «Hermetikken» står på listen over salgsobjekter Frp vil hanke inn 580 millioner kroner ved å få realisert. «Hermetikken» på Eiganes er nevnt av Ap i flere budsjetter som mulig helsehus, men hva kan de andre bygningene brukes til – og hvor er kjøperne? Kjenner Stavanger Frp virkelig til private investorer som ønsker å kjøpe Tou Scene? Tomten har en stor verdi, men det er mer enn tvilsomt om den eiendomsutvikleren er født som vil få noe ut av de gamle fabrikkbygningene. Norges Bank? Bygningen står på Riksantikvarens fredningsliste, slik at den kommersielle bruken er begrenset. Om noen trenger en pent brukt utenriksterminal? Muligens et passende sted for en spektakulær nattklubb?

Det er fornuftig av Frp å få en diskusjon om salg av overflødig eiendomsmasse, slik det ble gjort da Solvang skole og St. Fransiskus-hospitalet og over 30 andre eiendommer ble satt på salgslisten i 2004. Å selge en skolebygning som lett kan bygges om til barnehage er én ting. Å selge uselgelige objekter som et gammelt bryggeri og en konserthall for å dekke inn budsjetter, hører hjemme under budsjettposten for manglende realisme.