Viser arkivet for stikkord johnsen

Statsråden og fellene

Solveig Horne brukte store deler av sin første statsrådsdag til å kjenne på det uvirkelige ved å være regjeringsmedlem. «Som en popstjerne,» sa Horne til RA før hun fikk fortiden i fleisen.

Først var det denne tweeten i 2010: «Lurer på om det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn?» Torsdag formiddag var den ellers stillferdige statsråden toppsak på VG Nett fordi hun uttalte «jentene har et ansvar for hvilken situasjon de setter seg i» da hun ble intervjuet av NRK i 2011 om voldtekt.

Hornes uttalelser er alt annet enn kloke, spesielt med tanke på at hun også var en framtredende politiker da ordene falt. Selv om en del organisasjoner lever av å bli fornærmet for det minste, er disse dagers konfrontasjoner en del av lutringen ferske statsråder må gjennom. I det sterkt korporative Norge, der organisasjonene har mye makt og toppolitikere som vil overleve må forholde seg til dem, er denne jakten på fortidens dumme uttalelser standard prosedyre. Solveig Horne er sikkert ikke homofob eller islamofob – nettopp derfor er det fornuftig å imøtegå kritikken. Ellers blir sitatene hengende der i resten av Sola-kvinnens statsrådsperiode.

Alle regjeringer har et svakt punkt, og det er denne testen som pågår nå. Pressens jakt på uttalelser må også holdes opp mot hvilken politikk statsråder egentlig står for. Er upassende politiske meninger og fortidens uttalelser noe de kan legge fra seg fordi Erna ringer? Eller Jens? Sigbjørn Johnsen har også tråkket kraftig i fellen fra fortiden. 12. februar 2008 skrev fylkesmennene Sigbjørn Johnsen og Matz Sandman en kronikk der de foreslo å «legge dobbeltspor over hele Østlandet» og å gjøre Jernbaneverket om til statsforetak eller aksjeselskap. Budskapet i Aftenposten-kronikken til Ap-profilene var at vei- og jernbaneutbygging havner i bakleksen fordi det er en årlig kamp om penger i statsbudsjettene. Altså omtrent det samme som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har sagt de siste årene.

Høsten 2009 ble Sigbjørn Johnsen finansminister igjen, og kom veldig plutselig på andre tanker om bygging av jernbane og veier. Flere venter nok i spenning på hvilken mening Johnsen har i dag når han er tilbake som fylkesmann i Hedmark? Det er stor forskjell på tvitre 140 tegn og å skrive kronikker i Aftenposten, eller for den saks skyld innlegg i nettavisen E24. På sistnevnte nettsted har Sylvi Listhaug kalt landbruket for et «kommunistisk system». Lett å slenge ut for en opposisjonspolitiker i Frp, men som landbruksminister har Listhaug et problem. Store deler av onsdag ettermiddag og kveld brukte hun til å svare «samarbeidsavtalen» da journalister konfronterte henne med kommunistuttalelsen. Solveig Horne kommer trolig gjennom mediestormen, men Sylvi Listhaug begynner med poengtrekk. Landbruksministeren bør svare skikkelig for seg hvis hun skal få med seg vårens jordbruksoppgjør.

Når staten må sponses

Torsdagen var en merkedag for de av oss som ferdes på veiene på Nord-Jæren. Det blir en ordning på køene til og fra Risavika – ett av regionens og landets viktigste områder for næringsliv og logistikk. Gratulasjonene må gå til de 27 bedriftene og pådriverne i Næringsforeningens ressursgruppe som sørger for pengeinnsamling til Vegvesenet. Det er nettopp innsamling til en statsetat det er snakk om. Statens vegvesen har foreløpig ikke penger å bruke til Transportkorridor Vest – en vei som er ekstremt viktig for at bedrifter skal få vokse og arbeidsplassene yngle. Bedrifter som Sola Betong og mange andre låner heller ut penger til Vegvesenet enn å risikere å stampe i kø for mange millioner kroner i året.
Gårsdagen var en merkedag av andre grunner også. Samtidig som det ble markert at kanskje så mye som 15 millioner er samlet inn, sto finansminister Sigbjørn Johnsen på Stortingets talerstol for å forsvare den ikke uviktige delen av regjeringens samferdselspolitikk som dreier seg om penger. Ketil Solvik-Olsen (Frp), hadde en lett jobb med å sende Sigbjørn Johnsen ut på glattisen. Finansdepartementet holder hardt på prinsippet om at veimidler skal føres over statsbudsjettet, et veifond er ikke etter Johnsens smak. Begrunnelsen er god nok, den. Det som går inn og ut av statsbudsjettet er underlagt politisk styring og kontroll, og regjeringen vil nødig gi fra seg redskaper som er nødvendige for å styre den økonomiske politikken.
Prinsippet er likevel hullete som veier om våren. Staten eier en rekke selskaper som foretar store manøvre som ikke kommer fram i statsbudsjettet, som for eksempel investeringer i Nordsjøen, vindkraft og andre gode tiltak. Før Sigbjørn Johnsen ble finansminister igjen, satt han som fylkesmann i Hedmark og foreslo at Statens vegvesen skulle få samme rolle som statsaksjeselskapet Avinor slik at viktige veioppgaver lettere kunne løses.
Resultatene av Johnsens og regjeringens firkantede holdning, viser seg tydelig i Sola. Mens flyplassen så å si er i kontinuerlig utbygging i regi av staten for å tilpasse seg flere passasjerer, har den samme staten sviktet i forhold til veksten i Risavika noen kilometer unna. Næringslivet og kommunene har satset så det holder, mens Vegvesenet altså må sponses av næringslivet for å tilpasse veinettet.
Finansministerens nåværende argumenter er blant annet at veiene i motsetning til Statoil ikke er inntektsbringende. At det ikke går en direkte pengestrøm fra veinettet i Risavika til statskassen er korrekt, men vi trodde at Sigbjørn Johnsen så sammenhengen mellom næringsliv, arbeidsplasser og skatteinntekter?