Viser arkivet for stikkord innside

Ingen sak for Bergen

Dommerne, forsvarerne og aktoratet er i gang med å forberede innsidesakens andre del. Ankesaken mot blant andre Acta-gründer Fred Ingebrigtsen blir en maratonforestilling i særklasse. Når lagmannsretten settes 1. september, skal partene møtes over fire rettsdager per uke i åtte måneder. Første runde i forbindelse med ankebehandlingen finner sted i Gulatings lokaler i Bergen, etter at samtlige tiltalte unntatt én har anket på at saken skulle ha vært avvist på grunn av manglende konkretisering av tiltalen.

Det vil være en banalisering av en alvorlig sak å gjøre innsideprosessen til en byrivalisering mellom Bergen og Stavanger, men akkurat det er faktisk lagdommer Nina Cath. Noss i ferd med å gjøre. Som saksforberedende dommer viser Noss til domstollovens paragraf 18, som gir anledning til å sette rett på et annet sted i lagsognet. Siden Bergen og Stavanger er i samme lagsogn, er det altså en 20 mils forflytning nordover dommer Noss har i tankene. Den saksforberedende dommeren er forbilledlig uklar om grunnen, utover at det er «hensiktsmessig». Denne vagheten åpner opp for spekulasjoner om hvorvidt innsidesaken er for stor til å bli behandlet i Stavanger.
For bergensbosatte dommere er det mest bekvemt å dra til den grandiose rettsbygningen midt i Bergen sentrum. For flere av forsvarerne og aktoratet er det sikkert ett fett om de bor på hotell i Bergen eller Stavanger i åtte måneder, men for de tiltalte, vitnene og offentligheten er det ikke det samme hvor saken settes. Ikke at det er verre å stå tiltalt i Bergen enn Stavanger, men det kan være en tilleggsbelastning for de tiltalte å leve vekke fra familiene sine i så lang tid. Det er mange tungt belastende sider ved innsidesaken, uten at Gulatings saksforberedende dommer trenger å gjøre vondt verre. I denne som andre saker er det et overordnet prinsipp at de tiltalte er uskyldige inntil det motsatte er bevist.

Selv om Acta var et nasjonalt og etter hvert også skandinavisk selskap, er interessen for saken lokal. Med unntak av Dagens Næringsliv er det bare Stavangers to dagsaviser som har fulgt innsidesaken fra dag til dag. Et åtte måneders rettsmaraton i Bergen kan ikke dekkes like tett som om saken hadde gått i Stavanger, og hensynet til offentligheten bør også veie tungt når Gulating skal velge om saken går nord eller sør i lagsognet. Manglende journalistisk dekning av rettssaken kan også bli et problem for de tiltalte hvis argumenter som går i deres favør ikke fanges like godt opp.

Lagdommer Noss’ «hensiktsmessighet» har kanskje også noe med plassmangel å gjøre. Tinghuset i Stavanger har vært for lite i mange år, og tingrettsbehandlingen av innsidesaken var i Handelens Hus, mens Nokas-rettssakene måtte gå i et forsamlingslokale på Forus. Det vil være feil hvis en langdryg planlegging av nytt tinghus avgjør om en så alvorlig straffesak skal gå i Stavanger eller Bergen.