Viser arkivet for stikkord høstferie

Skolenes ferietyranni

Foreldrene blant oss begynte å hylle normaliteten i tilværelsen. Barna var tilbake på skolene sine, det var full gang på treninger og fotballkamper, det var lekser og det er høst. Sommerukene med foreldre og barn på hver sin planet var over. Foreldre har som kjent stort sett fem ukers ferie som skal fordeles over hele året, mens skoleelever har

åtte ukers sommerferie og vinter-, påske- og juleferier som strekker seg over mer enn én måned i skoleåret 2013/2014. Legg til denne ukens komplett uforståelige høstferie, og skole-elever har snart tre ganger mer fri enn foreldrene i løpet av kalenderåret. Da er de såkalte planleggingsdagene holdt utenfor. Skoler og barnehager er nemlig de eneste virksomhetene i Norge som kan stenge ned fordi de ansatte skal bruke noen timer på planlegging.

Det er ingen logikk i at halvannen måneds skolegang er så krevende at skoleelevene allerede nå trenger en ukes ferie for å komme til hektene. Høstferien som oppsto som en potetferie, er blitt til en Playstation-ferie. Akkurat når de velsignede hverdagsrutinene begynner å sitte igjen, skal foreldre og barn tilbake til feriekabalene der unger som ikke er i alene hjemme-med-Playstation-alder skysses mellom SFO-er og besteforeldre.

VG har for tiden en god føljetong om familiestress gående, der avisen tok utgangspunkt i bloggen til den tidligere RA-journalisten Marte Frimand-Anda. Det er mange blogger der ute om det tilsynelatende perfekte familielivet, men Frimand-Andas blogg Casa Kaos er trolig den eneste ærlige. Frilansjournalistens beskrivelse av en virkelighet der hverdagens gjøremål frontkolliderer med krav om et perfekt ytre, er kostelig lesning som bør inngå som vedlegg neste gang skolerutene settes opp. Barn skal gå på skole for å bli dugende samfunnsborgere, men mangelen på synkronisering mellom barnas hverdag, familieliv og yrkesliv fører til at det er flere enn familien Frimand-Andas hjem som innimellom blir Casa Kaos.

Nasjonaløkonomien er avhengig av at kvinner er i arbeidslivet. Med noen få, sære unntak er det politisk enighet om at høy kvinnesysselsetting ikke bare er et gode av likestillingshensyn, men også samfunnsøkonomiske. Kravet om høy yrkesdeltakelse blir møtt på noen felt i familiepolitikken, spesielt gjennom den etter hvert barberte pappapermen. Den manglende synkroniseringen er mest synlig i forholdet mellom hjem og skole. Ikke bare gjennom elevferier mens resten av samfunnet forventes å være på jobb, men også ved at skolehverdagen er deltids. Der voksne arbeidstakere er bevisste på skillet mellom jobb og fritid, er en skoleelevs tid i flyt. Ungene slippes hjem fra skolen mens foreldrene har timer igjen på jobb, og da byr dagen på organisert fritid og enda mer skolearbeid i form av lekser.

Erna Solberg siterer ofte Gro Harlem Brundtlands «alt henger sammen med alt». Nemlig!