Viser arkivet for stikkord gilsvik

Et forargelsens hus

Internasjonalt Hus i Hillevåg har gått fra å være det fargerike fellesskapets utstillingsvindu til å bli et kontor i Stavanger sentrum. Fra nyttår skal Internasjonalt Hus i Stavanger blant annet drives i halv stilling fra København (!) og delvis på dugnad og delvis på timebasis i Stavanger. Det er nokså mange der ute i den internasjonale byen Stavanger som lurer på hva som egentlig skjedde. Med en innvandrerbefolkning på 20 prosent må da markedet rope etter tjenestene Stiftelsen Internasjonalt Hus kunne tilby? Den kommunale tolketjenesten og det kommunale integreringsarbeidet ble lagt inn i stiftelsen sammen med store kommunale tilskudd. Nå forvitrer hele byggverket.

Det er et tankekors – et temmelig dyrt et – at stiftelsen solgte unna bygninger og eiendom for over 20 millioner kroner fordi politikerne ikke ville øke tilskuddet fra 1,8 til 2,8 millioner kroner i 2011. Nå er denne kapitalen i ferd med å krympe kraftig. I fjor var stiftelsens tap 2 millioner kroner, og egenkapitalen nede på 7 millioner. Det politiske miljøet i Stavanger er – forsiktig uttrykt – oppbrakt over hussalget og nedoverbakken. Dette var en institusjon å være stolt av.
Huset i Hillevåg var kjent for sine storslåtte og internasjonale markeringer av 17. mai, id al-fitr og den kurdiske festdagen newroz. Internasjonalt Hus’ rolle skal ikke overvurderes, men etter 30 års virke er det neppe dristig å anta at stiftelsen har vært en viktig lokal premissleverandør. Stavanger er langt ifra uten rasisme og trangsynthet, for all del. Det er likevel skapt en takhøyde her som får andre byer til å se ut som provinsielle avkroker. Den etter hvert rituelle debatten i Oslo og andre byer om det skal være lov å ha andre flagg enn det norske i 17. mai-toget, er en av pinlighetene Stavanger har unngått. Samarbeidet med den palestinske vennskapsbyen Nablus har også vist at politiske ledere i Stavanger kan tenke prinsipielt og storsinnet, som da en palestinsk Hamas-ordfører var på besøk. Det er få grunner til å like Hamas, men ordføreren var lovlig valgt og ble mottatt deretter.

Stiftelsens Internasjonalt Hus’ daglige leder, Petter Gilsvik, har opplyst RAs lesere om at «lokale prosjekter fases ut», og at de skal konsentrere seg om å «utvikle gode metodeverktøy for integreringsarbeid». De svevende uttalelsene til Gilsvik, den langsomme avviklingen av en stiftelse som er bygd på kommunale penger og salget av huset i Hillevåg i 2012, bør få rådhusets alarmer til å kime. Stiftelser som eierform viser sin store begrensning når det som her oppstår uenighet mellom daglig ledelse og politikerne, som var de egentlige oppdragsgiverne. Fordelen med stiftelser er at verdier ikke kan forsvinne som utbytte, slik at ideelle formål kan oppfylles. Banker driver stiftelser for å utføre allmennyttige formål, Fritt Ord er et annet godt stiftelseseksempel. Dessverre tyder mer og mer på at Stiftelsen Internasjonalt Hus i Stavanger er et dårlig eksempel på hvordan en stiftelse skal drives.

Internasjonalt Hus mens det fremdeles hadde et hus. Foto: Øyvind Ellingsen