Viser arkivet for stikkord digital

2014: RA på en ny måte

Mandag, onsdag og fredag blir RAs nye papiravisrytme. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag blir RAs digitale rytme. Fra og med fredag reduserer RA papirutgivelsene slik at vi kan styrke oss digitalt. Fra 15. januar innfører RA den digitale betalingsløsningen mange lesere har gjort seg kjent med gjennom blant andre Aftenbladet og Jærbladet.

RAs overgang er et offensivt grep om vår digitale tid. Seksdagersavisen har vært tuftet på et løssalg som lå tre ganger høyere enn dagens. Løssalget er flyttet over til smarttelefonen – som RA fram til nå har tjent lite på. Og da sier de økonomiske tyngdelovene at aktiviteten vår – den daglige nyhetsjournalistikken – må gå dit leserne går. Leserne har fått nye vaner, RA må komme etter. Men tredagers er vel et tilbaketog? Ikke i det hele tatt. Jærbladet og Dalane Tidende er to av de mest oppegående avisene i Sør-Rogaland, og lever godt med tredagers papir og syvdagers digitalt. Det ville vært dødelig defensivt å lene seg tilbake og håpe at den digitale revolusjonen går over av seg selv.

RA 2014 skal ta vare på papiravisleserne, samtidig som vi skal invitere nye lesere inn via den digitale plattformen. Kontakten med lesere og annonsører har overbevist meg om at vi medieledere undervurderer dem vi lever av og med. I mediebransjen er lokale annonsører blitt oppfattet som lite digitale. Jeg tror den analysen er i ferd med å bli utdatert – det digitale hamskiftet gjelder også annonsører i Hillevåg og på Tasta. Og det gjelder ikke minst gruppen som stemples «eldre lesere». På en journalistkonferanse nylig hev jeg fram påstanden om at det var tull å snakke om eldre lesere som digitale sinker, og heldigvis fikk jeg faglig støtte av en ekspert på feltet. Man skal være forsiktig med å bruke mødre som eksempler, men jeg tar sjansen likevel. Min mor (75) er neppe representativ etter at tre av hennes tre barn endte opp i avisbransjen, men hennes uanstrengte bruk av nettbrett til avis- og boklesing er et viktig tidsbilde. Den stadig større gruppen av 60+-borgere har tiden, pengene og de gode lesevanene som gjør dem attraktive. De er trente nyhetsbrukere og har større oversikt enn 20-åringene avisene sliter med å nå. 60-åringene er ikke digitale innfødte, men de fleste av dem ble digitale innvandrere for snart 20 år siden.

RA 2014 er en fornyelse som også krever ny journalistisk tankegang. Når en RA-nyhet er redigert, skal den publiseres uten å vente på trykkpressen. Nyheter om vær, vei og føre og en del sport vil være gratis på nettet, mens det vi kaller egensaker er betalingssaker. Papiravisen skal fremdeles være et sterkt og velredigert produkt. Nyhetene skal være ferske, vi skal unngå å fylle onsdagsavisen med ulykker fra mandag, men papiret vil gi oss mulighet til å gå litt tettere på og litt dypere inn i sakene. Papirets fordel er den redigerte totaloversikten – og den fordelen skal leserne våre få i 2014 også.

Bjørn G. Sæbø Foto: Roy Storvik