Viser arkivet for stikkord byråkrater

Blir du skremt nå?

Det kan ta mange år å bygge et godt omdømme, men alt strevet kan være revet ned igjen i løpet av de minuttene det tar å lese en avisartikkel eller å se en TV-reportasje. Når Stavanger kommune de siste månedene har fått noen omdømmeknekkende saker på nakken, bør tiden gjerne være inne for å se på hvordan kommunen møter sine innbyggere.

Det er som regel få grunner til å bli skremt ved synet av Rådhuset og de andre administrasjonsbygningene som troner på toppen av Kleivå. Det er ikke uten grunn at Stavanger kommune prises for sitt arbeid som skoleeier og kulturby. Ikke så rent få av oss kjenner litt på beundringen og misunnelsen fra andre byer når vi legger ut om byggingen av konserthuset og Bjergstedvisjonen, idrettshaller og oppussing av skoler. Ikkje for å skrøyda, men den kommunale innsatsen – både politisk og byråkratisk – for å ta Stavanger noen steg videre, har vært beundringsverdig. Stegene er selvsagt ikke mulige uten et særdeles oppegående næringsliv, og hvis det finnes andre europeiske byer av Stavangers beskjedne størrelse som har fått til tilsvarende løft det siste tiåret – vennligst ta kontakt.

Status skal alltid utfordres, ellers utvikles avstand og maktarroganse. Det siste året er Stavanger kommune spesielt blitt utfordret på områdene utleieleiligheter og eksproprieringer. Ingen saker er verre å håndtere enn de som dreier seg om folks boliger og eiendom. Her dreier det seg ikke bare om penger, men gjerne om familiehistorie og akkumulerte følelser over generasjoner. Å bli valset over av et system som oppleves som ansiktsløst og fjernt, kan knuse den sterkeste blant oss. Det vil selvsagt alltid være vanskelige tvister mellom kommuner og innbyggere, slik vi har sett det i eksproprieringssakene i det siste. Ved siden av økonomien i disse sakene, er det et vesentlig poeng hvordan den lille kvinne og mann føler seg behandlet av makten på Rådhuset. Blir de møtt med forståelse og høflighet? Blir de lyttet til, eller behandlet arrogant og nedlatende?

Det er forskjell på å ha rett og gjøre rett. Byråkraters gjennomføring baserer seg på vedtatt politikk, det springende punktet er hva som skjer når politikken i praksis viser seg å være feil eller urettferdig? Da Aftenbladet lørdag fortalte om familien på Buøy som først mistet huset i brann, og nå opplever at kommunen presser på for å kjøpe tomten deres, blir dette enda et eksempel på at det er mulig å gjøre urett selv om byråkratiet kan ha den formelle jussen på sin side.

Rett skal være rett: Stavanger kommune ser ofte selvkritisk på seg selv for å minske avstanden til egne innbyggere. Det siste året har de sendt saksbehandlere på kurs for å lære å skrive forståelig norsk – i seg selv en oppsiktsvekkende innrømmelse. Dét som gjerne mangler er evnen til å reise motforestillingene før det sendes brev som ser saklige og lovhjemlede ut, men som er i strid med den udefinerbare sunne fornuften.