Viser arkivet for stikkord tvedt

Maktkampen om Forus

Frank Aarebrot. Foto: Erik Holsvik
Nord-Jæren er en region der det spretter opp planer, vyer og visjoner i rikt monn. I et område med et vitalt næringsliv og mange politikere og byråkrater på et lite område som skal si sitt i store saker, blir det fort sjau. Det er også en kamp på gang om hvem som sitter i førersetet. Stavanger under styring av Høyre er ikke lenger en opplagt bestyrer av regionen, dét viste blant annet bybanestriden. Fylkeskommunen har den formelle makten over samferdsel, men fylkespolitikerne sliter med å samle seg om én strategi.

Og innimellom spretter det opp initiativ som kommer tilsynelatende bardus på en del sentrale fylkespolitikere – som Pål Morten Borgli (Frp) og Tom Tvedt (Ap). Det er ingen hemmelighet at det kommuneeide Forus Næringspark er under angrep fra både høyre- og venstresiden, både fordi selskapet sitter på mye penger og etter Frps mening har oppfylt oppdraget sitt som tomteselskap.
Forus Næringspark har politikere i styret, og det ser unektelig rart ut når styremedlem Borgli sier han ikke har hørt om Railconsults ideer om Forus stasjon – som styreleder John Peter Hernes (H) framholder at styret kjenner til. Det trer fram et mønster av utålmodighet her. To av de tyngste fylkespolitikerne spør seg og omgivelsene om hvem som egentlig har initiativet i de viktigste sakene. Er det politikere i folkevalgte fora eller politikere i aksjeselskap der det kan stilles spørsmålstegn ved tolkningen av mandatet? Skal ikke Forus Næringspark jobbe med tomter til næringslivet? Er det virkelig deres sak å drive med samferdselspolitikk?

Det er uforpliktende å trekke en rapport om jernbanestasjonen på Forus opp av hatten. Togstoppet vil være attraktivt for alle som bor eller jobber maks 500 meter unna, men svarer ikke på trafikkproblemene som vil oppstå når antallet arbeidsplasser på Forus skal ganges med to eller tre. Forus mangler verken utredninger eller tunge råd fra faginstanser som Transportøkonomisk institutt, SINTEF og Veritas. Det vidstrakte Forus har mange og vil få mange – hvis visjonene blir realiteter – arbeidsplasser som ligger langt fra kollektivaksene. Et intensivt arbeidsrutetilbud i rushtidene vil åpenbart være langt dyrere enn kollektivtrafikk som går fra sentrum til sentrum. Det finnes også innvendinger – blant annet via eksempler i Oslo – mot å basere Forus på matebusser og omstigning.

Det spørs om ikke det viktigste politikerne gjør er å gjenta at de viktigste arbeidsplassområdene i Stavanger og Sandnes må ligge langs dobbeltsporet og fylkesvei 44, og da må Forus’ visjoner dempes. Paradis, Hillevåg, og Jåttåvågen har allerede store planer, i Sandnes er det også uante muligheter for arbeidsplasser og boliger sentralt i byen og i nærheten av buss og jernbane. Gjenta? Ja, for politikken for byutvikling fra nord til sør ligger allerede der materialisert som et dobbeltspor.