Viser arkivet for stikkord ra

2014: RA på en ny måte

Mandag, onsdag og fredag blir RAs nye papiravisrytme. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag blir RAs digitale rytme. Fra og med fredag reduserer RA papirutgivelsene slik at vi kan styrke oss digitalt. Fra 15. januar innfører RA den digitale betalingsløsningen mange lesere har gjort seg kjent med gjennom blant andre Aftenbladet og Jærbladet.

RAs overgang er et offensivt grep om vår digitale tid. Seksdagersavisen har vært tuftet på et løssalg som lå tre ganger høyere enn dagens. Løssalget er flyttet over til smarttelefonen – som RA fram til nå har tjent lite på. Og da sier de økonomiske tyngdelovene at aktiviteten vår – den daglige nyhetsjournalistikken – må gå dit leserne går. Leserne har fått nye vaner, RA må komme etter. Men tredagers er vel et tilbaketog? Ikke i det hele tatt. Jærbladet og Dalane Tidende er to av de mest oppegående avisene i Sør-Rogaland, og lever godt med tredagers papir og syvdagers digitalt. Det ville vært dødelig defensivt å lene seg tilbake og håpe at den digitale revolusjonen går over av seg selv.

RA 2014 skal ta vare på papiravisleserne, samtidig som vi skal invitere nye lesere inn via den digitale plattformen. Kontakten med lesere og annonsører har overbevist meg om at vi medieledere undervurderer dem vi lever av og med. I mediebransjen er lokale annonsører blitt oppfattet som lite digitale. Jeg tror den analysen er i ferd med å bli utdatert – det digitale hamskiftet gjelder også annonsører i Hillevåg og på Tasta. Og det gjelder ikke minst gruppen som stemples «eldre lesere». På en journalistkonferanse nylig hev jeg fram påstanden om at det var tull å snakke om eldre lesere som digitale sinker, og heldigvis fikk jeg faglig støtte av en ekspert på feltet. Man skal være forsiktig med å bruke mødre som eksempler, men jeg tar sjansen likevel. Min mor (75) er neppe representativ etter at tre av hennes tre barn endte opp i avisbransjen, men hennes uanstrengte bruk av nettbrett til avis- og boklesing er et viktig tidsbilde. Den stadig større gruppen av 60+-borgere har tiden, pengene og de gode lesevanene som gjør dem attraktive. De er trente nyhetsbrukere og har større oversikt enn 20-åringene avisene sliter med å nå. 60-åringene er ikke digitale innfødte, men de fleste av dem ble digitale innvandrere for snart 20 år siden.

RA 2014 er en fornyelse som også krever ny journalistisk tankegang. Når en RA-nyhet er redigert, skal den publiseres uten å vente på trykkpressen. Nyheter om vær, vei og føre og en del sport vil være gratis på nettet, mens det vi kaller egensaker er betalingssaker. Papiravisen skal fremdeles være et sterkt og velredigert produkt. Nyhetene skal være ferske, vi skal unngå å fylle onsdagsavisen med ulykker fra mandag, men papiret vil gi oss mulighet til å gå litt tettere på og litt dypere inn i sakene. Papirets fordel er den redigerte totaloversikten – og den fordelen skal leserne våre få i 2014 også.

Bjørn G. Sæbø Foto: Roy Storvik

RA, Tajik og pressestøtten

Hadia Tajik (Ap) er bekymret for framtiden til RA og andre økonomisk pressede aviser. Hun frykter at kuttforslagene Høyre og Frp har kommet med på henholdsvis 100 og 180 millioner kroner, vil bety nedleggelse av RA og mellom 50 og 70 andre aviser. Fører Tajiks uro til at Ap gjør noe med mediepolitikken sin, åtte år etter at Soria Moria-erklæringen fastslo at pressestøtten skal økes?

Kulturministerens uttalelser er basert på Medietilsynets beregninger, som har vært kjent en stund. Nå er de gjentatt i Aftenbladet etter at RAs 2012-resultat på minus 7,2 millioner kroner ble kjent. Operasjonen for å rette opp økonomien ble påbegynt i fjor høst. På kostnadssiden har RA foretatt store kutt, blant annet i antall årsverk. Ikke fordi vi har en eneste medarbeider å miste, men fordi personal ved siden av distribusjon og trykk utgjør de største kostnadene. Grepene som er gjort på kostnadssiden og flere tiltak for å øke inntektene, gjør at RA i dag har en drift som forhåpentligvis tar oss fra negative til positive tall i 2013-resultatet. Leserne kan forsikres om at de 35 medarbeiderne som er igjen jobber hardt og entusiastisk hver dag for å gi ut avisen – og forhindre avismonopol i Stavanger.

Flere har nok oppfattet meg som i overkant optimistisk da jeg uttalte til Aftenbladet at en blå regjering ikke nødvendigvis betyr kutt i pressestøtten. Antakelsen bunner i noen års erfaring med avstand mellom politiske ord og handling. For; hvis Tajik er så bekymret for RA, hvorfor har ikke de rødgrønne økt produksjonsstøtten – den direkte delen av pressestøtten på 300 millioner kroner i året? RA mottar 12 av disse millionene, mens den indirekte støtten via momsfritak er på 1,7 milliarder. Først nå – rett før valgkampen – passer det å sette mediepolitikk på dagsorden. I mellomtiden har bransjen ropt lenge om viktige avklaringer. Bransjen anbefaler åtte prosent moms for både papir- og digitalprodukter (mot 0 og 25 i dag), men regjeringen lar spørsmålet sveve et sted mellom Soria Moria og Brussel. For avisutgivere som prøver å få inntekter via produkter som nett- og e-aviser, er digitalmomsen en gedigen bremsekloss. Her kunne Hadia Tajik ha handlet og innfridd de store forventningene mange har til henne.

Én ting skal kulturministeren ha. Hun har signalisert endring av regelen som gjør at pressestøtteaviser som RA kan betale utbytte. Forbudet har ingen prinsipiell bakgrunn (statsstøttede ferjerederier kan betale utbytte til eierne), men stammer fra den tiden da Dagens Næringsliv gikk med kjempeoverskudd, betalte utbytte til eierne og samtidig mottok pressestøtte. Oppmykningen av Lex Dagens Næringsliv er et viktig grep som hjelper RA i jakten på nye og flere eiere.

Truslene mot RA og andre aviser har ikke bare blåfarge. En mediepolitikk som har gått ut på å sitte stille mens den digitale revolusjonen dundrer av gårde, er også truende.