Viser arkivet for februar, 2013

Statoil gransker Statoil

Terroranslaget i In Amenas i januar rystet flere nasjoner. Angrepet mot gassanlegget i Algeries ørken rammet ikke bare et raffineri der tre lands selskaper var involvert, terroren tok også livene til 37 arbeidstakere fra Norge, Storbritannia, USA, Romania, Japan, Tyrkia og vertslandet Algerie.

Koordineringen av informasjon mens gislene ble holdt i fangenskap og etterpå da de drepte skulle identifiseres, avslørte også kulturforskjeller og måter å møte terror på. Nå skal anslaget settes under flomlys, og i Norge tar Statoil regi om granskingen der de selv var part.
Det er mange grunner til at det er klokt å skape mest mulig avstand mellom gransker og den og de som skal granskes. 22. juli-kommisjonen er det beste eksempelet som er sett i moderne tid på uhildet, kritisk gjennomgang, der det ikke minst ble avslørt grove systemfeil. I tillegg til at 22. juli-terroren er grundig belyst av medier og forfattere, har åpenheten formodentlig gjort det lettere for samfunnet å lære av feil og pårørende å håndtere sorgen.

In Amenas har mange av de motsatte fortegnene. Algerie er et lukket land der journalister ikke slippes inn uten videre, og i hvert fall ikke for å formidle hva som skjer i en terrorsituasjon. Informasjonsknappheten fra åstedet sto i kontrast til terrorscener som i Oslo, Utøya, London, Madrid og New York fra det siste drøye tiåret. Mangelen på uavhengig mediedekning førte til at regjeringen og Statoil styrte informasjonen og dermed opinionens oppfatning av hva som skjedde. Selv om hensiktene var de beste og involverte Statoil-ledere og regjeringen framstod tillitvekkende, har det oppstått en mangel på uavhengig innsyn.

I en kronikk viser TV 2s nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther hvordan Statoils informasjonslokk har latt viktige spørsmål få sveve i det blå. Vi har ikke fått svar på om Statoil har tatt terrortrusselen alvorlig nok. Var nordmenn det primære målet? Drepte algeriske spesialstyrker nordmenn? Var det viktigere for Algerie å avslutte gisselsituasjonen raskt enn å redde gisler? Statoil har gitt sine ansatte det råd ikke å la seg intervjue. For enkelte kan det være fornuftig ut fra et helseperspektiv, men tausheten er et demokratisk problem. Vi har ingen uavhengige vitnesbyrd som hjelper oss å forstå terroren i In Amenas i Algerie.

Nå er det opp til Statoils egne granskere å hjelpe oss å forstå. Granskingsgruppen er klokelig nok bredt sammensatt, den ledes av en pensjonert generalløytnant og har både terror- og sikkerhetseksperter med seg. Like fullt: Dette er Statoils egen gransking og det vil overraske om Statoils egne granskere har nok avstand til å kritisere Statoil hvis konsernet har opptrådt kritikkverdig.