Bare avmakt i denne sal?

Det har lenge vært gyldig teori at problemer kan løses med omorganisering. Har en bedrift et problem, kan det være en løsning å svi av noen millioner på konsulenter som snur det meste på hodet, tegner et nytt organisasjonskart og finner opp noen nye stillinger. I likhet med nisser har gamle problemer en tendens til å bli med på lasset.

Heldigvis har politikken vært forskånet fra mckinseyfiseringen som har ridd næringslivet. Demokratiet baseres på at det har innebygde mekanismer for kontroll, innsyn, konfliktdemping og hensyn til mindretall. Mens en kommune eller stat har som mål å gi innbyggerne gode tjenester, beskytte og utdanne dem, har en bedrift som mål å skape størst mulig overskudd. Dette aspektet glemmes av og til når enkelte politikere vil avvikle formannskapsmodellen og innføre parlamentarisme. Styreformen har vært en suksess i Norge siden 1884, så hvilke grunner har egentlig politikerne for å innføre det samme systemet i kommunene, som har brukt formannskapslovene siden 1837?

Enkeltsaker som kjøkken eller ikke kjøkken på et sykehjem, godkjenning av utleieleiligheter og føljetongen rundt eksproprieringer, har fått enkeltpolitikere til å skylde på systemet. Det finnes opplagt saker der byråkratene har overstyrt politikerne, men slike saker finnes uansett styreform. Siden slutten av 1990-tallet har Frp hetset «skredder- og veverøkonomene» i Finansdepartementet. Riktig nok lyder pipen helt annerledes med Siv Jensen som finansminister, men byråkraters tendens til å overstyre finnes også i det parlamentariske systemet. Slik er det når tung fagkompetanse møter folket gjennom politikerne.

Flertallsstyret i Stavanger besto av Høyre, KrF, Venstre, Sp og Pensjonistpartiet da bystyret konstituerte seg høsten 2011, og flertallet var minimalt. Koalisjonen er styrket med Ap-utbryterne Hilde Karlsen og Anne Torill Stensberg Lura, likevel er det ikke til å komme forbi at Christine Sagen Helgø har andre styringsutfordringer enn forgjenger Leif Johan Sevland. Sistnevnte hentet på forskjellige måter støtte fra enten Ap eller Frp i sine ordførerperioder, mens Helgø må forholde seg til Ap og Frp som opposisjonspartier. Dagens koalisjon hviler på et tynnere maktgrunnlag, ikke fordi det er en systemfeil, men fordi velgerne vil det slik. Politisk styring er også personavhengig. I Sandnes glir samarbeidet bedre etter at ny ordfører, ny varaordfører og ny rådmann kom på plass, og politikerne bør gjerne stille seg spørsmålet om det er noe poeng i å innføre parlamentarisme nå når gaukebyen ser ut til å være på g.

Stavangers styresett er modent for reformer, men da bør politikerne justere på andre måter – ved for eksempel å overta innstillingsretten. Å innføre et styresett som setter mindretallet ut av spill, innfører en ny politisk klasse og foretar flere avgjørelser i de lukkede rom, vil være et demokratisk tilbakeskritt.

FORMANNSKAPSSALEN: Kommunen har styrt etter de samme prinsippene siden 1837. Nå diskuterer politikerne i Stavanger om formannskapsmodellen bør avløses av parlamentarisme. Foto: Roy Storvik

Vist 207 ganger. Følges av 1 person.
Annonse